פורום עיוני משפט

כרך מו
2021 - 2022

מיהו בן זוג: הערות להגדרת בן זוג בהצעת חוק הירושה

שחר ליפשיץ

מבחן הרווח לחלוקת דיבידנד בחוק החברות: עיון מחודש

אוריאל פרוקצ'יה ושלומי שוב

דברי נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות בערב לכבוד הספר "הראשונה: דורית ביניש"

אסתר חיות

להיות ראשונה: הרהורים על ספרה של ד"ר מיכל שקד "הראשונה: דורית ביניש"

פנינה להב

בין רחוב צלאח א-דין לגבעת רם: הערות על ספרה של מיכל שקד, "הראשונה – דורית ביניש: פרקליטה - שופטת - נשיאה"

אסף לחובסקי

הפליה, רציונליות, מוסר, משפט, אתיקה יישומית וכתיבה אקדמית

ראם שגב

מדוע לא תיחשב שרירותיות הפליה? בין פערים מושגיים לאסטרטגיה שיפוטית – תגובה למיטל פינטו

יפעת ביטון

סימפוזיון חוק הירושה

סימפוזיון לכבוד צאת ספרה של מיכל שקד "הראשונה: דורית ביניש"

תגובות למאמרה של ד"ר מיטל פינטו 'מדוע שרירותיות כשלעצמה מפלה, גם אם אינה קשורה לעילות חשודות'