פורום עיוני משפט

כרך מו
2021 - 2022

מבחן הרווח לחלוקת דיבידנד בחוק החברות: עיון מחודש

אוריאל פרוקצ'יה ושלומי שוב

מיהו בן זוג: הערות להגדרת בן זוג בהצעת חוק הירושה

שחר ליפשיץ

סימפוזיון חוק הירושה