פורום עיוני משפט

מאמרים אחרונים
סימפוזיון בנושא בג״ץ חוק ההסדרה (בג״ץ 1308/17 עיריית סלואד נ׳ הכנסת)

 

כרך מה

עמיחי כהן ויובל שני

כיבוש, סיפוח וחוק ההסדרה

כרך מה

ISSN: 2790-0649