top of page

דברי נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות בערב לכבוד הספר "הראשונה: דורית ביניש"

אסתר חיות

1.10.2022

תקציר

התכנסנו הערב לכבוד צאתה לאור של יצירה ביוגרפית מרתקת שטוותה ביד אומן ד"ר מיכל שקד, המספרת את סיפור חייה של חברתנו דורית ביניש – האישה, המשפטנית והנשיאה.


בהקדמה לספר מציינת ד"ר שקד כי ז'אנר הביוגרפיה זכה בשנים האחרונות לעדנה בישראל ובעולם, והוא מאפשר לציבור הרחב לחוות היסטוריה קהילתית, לאומית ואף עולמית – מבעד לעיניו ולקורותיו של אדם אחד שחווה את אירועי ההיסטוריה והשפיע עליהם בדרכו.


בספריות המשפטיות בארצות הים – בארצות הברית, בבריטניה או בצרפת, למשל – ניתן למצוא לא רק כרכים עבי-כרס של דברי חקיקה ופסיקה בני מאות בשנים, אלא גם ביוגרפיות של דמויות מפתח בעולם המשפט. ניצנים ראשונים לסוגה ביוגרפית כזו ניתן למצוא גם אצלנו, במדינת ישראל הצעירה, והספר "הראשונה" יש לו, בעיניי, מקום של כבוד על המדף הזה.


למעשה, קורות חייה של דורית, כמי שנולדה על ערש הקמת המדינה, כרוכים ושלובים לכל אורכם בציוני דרך משמעותיים בקורות חיי המדינה, הן בהיבט הלאומי הכללי והן בהיבט המשפטי. דורית נולדה בחודש פברואר 1942, והשם שבחרו הוריה – "בת הדור" – ניתן לה ברוח התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל. ילדותה של דורית עברה עליה בתל אביב, והיא שזורה באירועים משמעותיים מאותה תקופה שמתארת ד"ר שקד בתמצית בספר: הסכסוכים הפנימיים בין הנהגת היישוב המאורגן וארגוני "הפורשים" ביחס לשלטון המנדט הבריטי; המחלוקות במפא"י ובין העובדים וההסתדרות; מצעד העצמאות של שנת 1950; פרשת "עסק הביש" – ועוד.


האירועים הללו ואירועים רבים נוספים ליוו את דורית הילדה והנערה. דורית, אולי יותר מצעירים אחרים, נחשפה מקרוב להתרחשויות הפוליטיות של התקופה בשל חברותו המפלגתית הפעילה של אביה, וזאת לצד היחשפותה לתפישות חינוכיות מתקדמות הודות לפועלה של אימהּ חוה, שהייתה אחת מאושיות החינוך לגיל הרך בישראל. כל אלה השפיעו ללא ספק על עיצוב אישיותה של דורית, ועל השקפת עולמה.


[...]

bottom of page