top of page

להיות ראשונה: הרהורים על ספרה של ד"ר מיכל שקד "הראשונה: דורית ביניש"

פנינה להב

1.10.2022

תקציר

לא תמיד הייתה כתיבת ביוגרפיות נושא מקובל בספרות האקדמית, אבל בעשורים האחרונים ראתה עדנה. אני הייתי בין הראשונות בישראל ששמחו לגלות את האפשרות לשלב בין מחקר משפטי, הקשר פוליטי, חברתי והיסטורי וגם כתיבה ספרותית יותר, ופרסמתי את הביוגרפיה של נשיא בית המשפט העליון, שמעון אגרנט. בעשורים האחרונים זכינו לעוד ביוגרפיות שיפוטיות שמעשירות את עולם המשפט ומאפשרות הצצה לעולמה של השופטת ולעולמו של המשפט, אגב הרהורים על הקשר בין הפרט לכלל, בין האישי לפוליטי ועוד. ד"ר מיכל שקד תרמה תרומה חשובה לתחום הביוגרפיות במשפט הישראלי בספרה "משה לנדוי: שופט", ועכשיו העניקה לנו נדבך חשוב נוסף בספרה "הראשונה" המוקדש לפועלה של נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש.


אנחנו חוגגים וחוגגות אירוע ראשוני – לא רק תיעוד ביוגרפי של עוד שופט בישראל אלא תיעוד ביוגרפי של אישה שופטת. לפי מיטב הבנתי הרעיון של שוויון מגדרי אומנם התקדם בשנים האחרונות, אך עדיין הדרך ארוכה להשגת מצב של שוויון מגדרי. חזון השוויון בין גבר לאישה הוא עדיין מיתוס ולא מציאות, ולכן ההישג העצום של הנשיאה ביניש. אף על פי כן ולמרות הכול הגיעה לראש הפירמידה של הרשות השופטת. התיעוד המרתק שמספקת לנו ד"ר שקד תורם תרומה מרכזית לא רק להיסטוריה של המקצוע ושל מוסד בית המשפט, אלא גם להבנה מעמיקה יותר של הפרובלמטיקה של מעמד האישה בישראל.


[...]

bottom of page