top of page

הצעה למלא בתוכן את הצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי

בועז סנג'רו

22.6.2023

תקציר

על פני הדברים, "הצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי" היא מבורכת ועשויה לבשר על שינויים מרעננים בנוף משפטנו הפלילי. אלא שאם מעוניינים לבצר את חירויות האזרחים ולגונן עליהם מפני האפשרות של פגיעות בלתי מוצדקות כתוצאה מהליכי חקירה, מעצר, עיכוב, חיפוש, תפיסת חפצים, משפט וענישה, הכרחי למלא את הצעת החוק בתוכן ממשי. הליקוי המרכזי בהצעת החוק הוא שהיא בעצם מצלמת את הדין הישראלי הקיים, משקפת אותו ואיננה מוסיפה לאזרחים הנאלצים לחבוש את כובעי החשודים והנאשמים זכות כלשהי שלא נתונה להם כיום. הטענה המרכזית כנגד הצעת החוק היא שהיא מחמיצה את שעת הכושר שמהווה חקיקת חוק יסוד לחיזוק הגנת החוק על זכויות החשודים והנאשמים. בנוסף, ההצעה נכשלת בהשמיטה זכויות מרכזיות קיימות. לכאורה, כל עוד אין מכירים את הדין הפלילי הישראלי, ניתן לטעות ולחשוב שאין רע בהנצחת הדין הקיים.

bottom of page