top of page

לאור העניינים שעל סדר היום הציבורי, ראו מאמרי עבר בנושא:

רב שיח: הפופוליזם בישראל

מאמר ראשון עלה לאתר בכרך מז(1)!

 

 

 

עיוני משפט | כרך מז(1)

כנבה.png

אכיפה ואכיפת יתר של זכויות יוצרים: המקרה של ביצוע פומבי של שידורי ספורט

מיכאל בירנהק

תחולת "חזקת ההתאמה הפרשנית" במישור החוקתי: האם יש לפרש את חוקי היסוד לאור המשפט הבינלאומי?

זיו בורר

פרשנות תכליתית החותרת תחת התכלית: על מעמדם של דברי ההסבר בחוק ובפסיקה

בל יוסף ונועה קברטץ-אברהם

מדוע שרירותיות כשלעצמה מפלה, גם אם אינה קשורה לעילות חשודות

מיטל פינטו

חייבים נשארים תמיד חייבים: מבט אמפירי על הליכי חדלות פירעון של יחידים

מורן אופיר, יבגני מוגרמן ונטע נדיב

אי-שוויון וחידת הניצול

נתנאל ליפשיץ

רגולציה פיננסית ומוניטרית בישראל

דלית פליישהקר

על חלוקתיות ויעילות: הרהורים על הצורך בשינוי השיח הציבורי ובשינויים פרדיגמטיים

דוד גליקסברג

חיתום אשראי צרכני על סמך עיבוד מידע אלגוריתמי - היש סיבה לחשוש מהפליה אסורה?

רות פלאטו-שנער ומעיין פרל

עוני להשכרה: הצד האפל של שוק הדיור

שירי רגב-מסלם ומתן רבינוביץ

תְּגוּבִיּוֹת* מִשְׁפָּט
פרויקט הכתיבה האקטואלית של פורום עיוני משפט
בלועזית - טוֹקְבֶּק*                                                                        

bottom of page