top of page

פורום עיוני משפט
כרך מז
2022-2023

סימפוזיון - רפורמות חוקתיות בחברה שסועה

כנס בשיתוף מרכז-על "צגלה", נובמבר 2022

מאמרים שוטפים

מבחן הרווח בחלוקת דיבידנדים: על ודאות בדרך שבין העבר, ההווה והעתיד

חאלד כבוב, רעות אברהם-גדליה ואלון לוקסנבורג

״המחנה השלישי״ בזירת המאבק על הרפורמה המשפטית: הערבים-פלסטינים

מיכאיל קרייני

אמנות ללא גבולות? על המוזיאון כמוסד מקומי
בעקבות פסק הדין בעניין מוזיאון רמת גן (עת״ם 56535-12-21 ריב נ׳ ראש עיריית רמת גן (30.12.2021))

עמר עין-הבר וגיא פריבר

bottom of page