top of page

עיוני משפט

כרך מב(1)

בחינת עילת התביעה וסיכוייה בשלב אישור התובענה הייצוגית

אלון קלמנט ורות רונן

מבט חדש על הסכמה בעברת האינוס

רותי לבנשטיין לזר

ההליך המנהלי בצילו של שיקול-דעת

איל פלג

הרמת המסך: בחינה עיונית ואמפירית

מורן אופיר, תומר פלח ואוריאל פרוקצ'יה

מדוע פעולה המיטיבה עם אדם אינה יכולה להפלותו בזכות פרשנות מצמצמת – של המושג הפליה

דני סטטמן

אי־שוויון מגדרי והפליה סטריאוטיפית — מחשבות בעקבות פסק־הדין בעניין מירב נ' איי.די.איי.

תמר קריכלי-קץ

מדוע פעולה המיטיבה עם אדם יכולה בהחלט להפלותו

רונן אברהם

הפליה, סטריאוטיפים והמשימה של יצירת חברה צודקת יותר

דני סטטמן

bottom of page