top of page

עיוני משפט

כרך מ(1)

'ענוחה' — בין עבודה למנוחה בעידן הדיגיטלי

חני אופק־גנדלר

אליה וקוץ בה: המעמד הנורמטיבי של יוזמות חקיקה

בל יוסף

גלגל המזל: כיצד לחלק את קופת הפיצוי בתובענות ייצוגיות?

שי נ' לביא

החלה ישירה של זכויות האדם על הכלל

עלי בוקשפן ואסא כשר

השוואה כלפי מטה בחינוך

תמי הראל בן־שחר

עשרים שנה לתיקון סעיף 31 לחוק בתי המשפט: המשפט החוזר בישראל על פרשת־דרכים

רתם רוזנברג־רובינס

תביעה ביוזמת הנתבע

שרון חנס ויששכר (איסי) רוזן־צבי

bottom of page