top of page

עיוני משפט

כרך לט(1)

פתח־דבר: לשים את האדם במרכז - על מקומו של האדם במשפט

דפנה ברק ארז

לשים את האדם במרכז כאפשרות אפשרית - תגובה לפתח דבר מאת דפנה ברק ארז

צבי טריגר

בין קפקא לקנט: קריאה ראשונית בפסקי הדין הפליליים של דפנה ברק ארז

ז'וזה ברונר

לוחמה רובוטית ובעיית הכבילה של שיקול הדעת

אליאב ליבליך ואיל בנבנישתי

דיני הראיות בראי התיאוריה

טליה פישר

חישוב הנזק בתנאי אי-ודאות - התאמת הנתון הסטטיסטי למטרותיהם של דיני הפיצויים

עומר י' פלד

מי הזיז את העכבר שלי? טכנולוגיה, שירותים משפטיים מקוונים ואתיקה מקצועית

נטע זיו

bottom of page