top of page

הגשת כתב יד 

כתב העת עיוני משפט והמהדורה המקוונת של כתב העת פורום עיוני משפט מזמינם אתכם.ן להגיש כתבי יד לפרסום. לפני ההגשה, אנא ראו את דגשי כתב העת והמהדורה המקוונת כפי שפורטו
בקול הקורא לכרך המודפס וכן בקול הקורא למהדורה המעודכנת.

העלה קובץ כאן
העלה קובץ כאן

הצהרת מקוריות

אני מתחייב.ת כי הרעיון המרכזי המוצג בכתב היד הוא מקורי, ואינו מופיע בפרסומים אחרים (מפרי עטי או של אחרים). לחילופין, כתב היד מקביל בעיקרו לפרסומים הבאים (ועליהם בלבד):

תודה! ניצור איתך קשר בהקדם

במקרה של בעיה, אנא פנו לגב׳ נירית פוטרמן, מזכירת המערכת: lfreview@tauex.tau.ac.il

לטופס הצהרת מקוריות - לחץ כאן

bottom of page