הגשת כתב יד 

כתב העת עיוני משפט והמהדורה המקוונת של כתב העת פורום עיוני משפט מזמינם אתכם.ן להגיש כתבי יד לפרסום. לפני ההגשה, אנא ראו את דגשי כתב העת והמהדורה המקוונת כפי שפורטו

בקול הקורא לכרך המודפס וכן בקול הקורא למהדורה המעודכנת.

טלפון

איימל

 כתב יד לא אנונימי

כתב יד אנונימי 

העלאת קובץ

הצהרת מקוריות-לחץ כאן

קורות חיים

הערות

       הגשה לכתב העת עיוני משפט ופורום כתב העת עיוני משפט

       הגשה לכתב העת עיוני משפט

 הגשה לפורום עיוני משפט

במקרה של בעיה, אנא פנו לגב׳ נירית פוטרמן, מזכירת המערכת: lfreview@tauex.tau.ac.il

Thanks for submitting!

שם פרטי