top of page
< לכל המאמרים

"צדק ביחסים": לפרק ולהרכיב מחדש

יצחק בנבג'י

במאמר מרתק בחוברת זו טוענים חנוך דגן ואביחי דורפמן כי הערך המרכזי שצריך לעמוד ביסוד המשפט הפרטי הוא צדק ביחסים. לדעתם, התיאוריות הרווחות של משפט פרטי אינן מזהות את החובה המרכזית העומדת בבסיסו: החובה המוטלת על כל אחד מאיתנו להתייחס לזולת כפי שהוא. מאמר זה מבקש להוכיח כי אף שדגן ודורפמן צודקים בכך שלעיתים משפט פרטי אכן צריך לאכוף צדק ביחסים, אכיפה זו צריכה להיעשות באופן בּרִירני, ולא שיטתי. על המשפט הפרטי לאכוף בעיקר חירות שלילית ובעלות עצמית, שכן זו מהותו וזה עיקר ייעודו.

bottom of page